NAŠA SPOLOČNOSŤ Cenovo dostupné pre každého

Orientujeme sa predovšetkým na malé a stredné podnikateľské organizácie, ktoré boli doposiaľ presvedčené, že certifikácia manažérskych systémov je výsadou veľkých organizácií, s dostatkom prebytočných financií, ktoré si „tento luxus môžu dovoliť“. Globalizácia a sieť dodávateľských reťazcov ukázala, že práve malé a stredne veľké certifikované organizácie sú základom dobre fungujúcej siete výrobcov a poskytovateľov služieb a sú základným prvkom stabilnej makroekonomickej sily krajiny. Našim cieľom je podpora práve malých a stredných podnikov. Naša cenová politika je pružnou reakciou na ich realitu finančných možností a naša stratégia „stand by“ spolupracovníkov z rôznych sfér praxe túto politiku podporuje a umožňuje, že sú naše služby cenovo dostupné pre každého, kto o ne požiada. Sme globálnym členom celosvetovej siete medzinárodne akreditovanej certifikačnej spoločnosti G-Cert-i, ktorá operuje vo viac ako 50 hospodársky významných krajinách po celom svete. Pozrite sa na našu globálnu stránku kliknutím na Viac o nás, ktorá je uvedená vo svetových jazykoch. Prípadné detaily komunikujte s regionálnym predstaviteľom G.Cert-i.

NAŠE SLUŽBY Pomáhame klientom globálne prostredníctvom certifikačných služieb

Certifikácia, ako nestranné a objektívne posúdenie zhody nastavených jednotlivých alebo integrovaných manažérskych systémov je vykonávaná jedine akreditovanými odborníkmi z praxe, s kompetenciami pre príslušný scope, ktorí sú pravidelne kalibrovaní na najnovšie poznatky a skúsenosti v danej oblasti. Cerifikácia, pre ktorú sme medzinárodne akreditovaní sa týka manažérskych systémov podľa ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 22001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 45001

Napíšte nám

Budeme radi, ak nám napíšete svoje postrehy a bližšie špecifikujete problematiku, ktorú potrebujete alebo chcete riešiť. Certifikácia systému i osôb je spravidla konečnou fázou cesty trvalého zlepšovania. S dôverou sa na nás obráťte aj v ich prípravných fázach, pretože takáto komunikácia pred implementáciou normy pomôže nájsť to najlepšie riešenie pre Vás.

VYUŽITE NAŠE SKÚSENOSTI Školenie

G-Cert-i poskytuje jednotlivé a ucelené školenia a modulové kurzy systémov a zlepšovania procesov jedine vo forme otvorených kurzov, ktorých zameranie a termíny včas ohlási na svojej stránke.

Ťažiskom našich školení sú otvorené akreditované kurzy interných a externých audítorov na akreditované systémy. Kurzy sú medzinárodne akreditované a dávajú garancie akceptovateľnosti takto vyškolených audítorov ako audítorov_first party (interný audítor doma), audítorov_second party (interný audítor u dodávateľa) a audítorov_third party (certifikačný audítor, pokiaľ spĺňa ďalšie kvalifikačné a kompetenčné požiadavky).

Pre priame zlepšovanie procesov klientov, G-CERT-i zabezpečujeme školenia a tréningy ad hoc jedine takými pracovníkmi a spolupracovníkmi, ktorí nie sú audítormi a ktorí sa nijakým spôsobom nezúčastňovali alebo nezúčastňujú procesov certifikácií u klientov G-Cert-i. Týmto spôsobom garantujeme vylúčenie konfliktu záujmov dotknutých osôb. Školenie a tréning tohto druhu je poskytované samostatným zmluvným vzťahom.

Formu a termín školenia objednajte: