Podpora

Pod podporou máme na mysli všetky služby, ktoré poskytujeme našim klientom v súvislosti s certifikáciou za účelom udržiavania systému a trvalého zlepšovania jeho procesov.

Pod podporou klienta máme teda na mysli:

  • Našu akreditáciu
  • Práva na používanie loga
  • Dohľad nad stavom certifikácie cez kontrolné audity podľa ISO 17021
  • Naše partnerstva a členstvá v medzinárodných organizáciách
  • Vyhľadávacie služby týkajúce sa priebehu certifikácie, sledovateľnosť
  • Školenie a akreditovaný tréning audítorov

Podrobný prehľad podporných služieb je uvedený na hlávnej stránke www.gcerti.com/Support, alebo tieto služby komunikujte s regionálnym predstaviteľom G-Cert-i.

Akreditácia

  1. Akreditácia certifikácie deklarovaných systémov je udelená Medzinárodnou Akreditačnou Službou (International Accreditation Service_IAS)
  2. Akreditácia školenia a tréningov je udelená Medzinárodným vzdelávacim fórom Exemplar Global

Ďalšie podrobnosti ohľadom akreditácií sú uvedené na hlavnej stránke www.gcerti.com alebo ich komunikujte s regionálnym predstaviteľom G-Cert-i.