EA kód

EA kód je medzinárodný znak predmetu podnikania a prakticky vyjadruje scope (rozsah, predmet) pre ktorý je certifikovaný manažérsky systém účinne zavedený.

Podrobný prehľad medzinárodných kódov podnikania (sope) je na hlávnej stránke www.gcerti.com/EACode, alebo ho komunikujte s regionálnym predstaviteľom G–Cert–i.