Komplexnosť

Klasifikácia komplexnosti je medzinárodná charakteristika organizácie z hľadiska environmentálneho zaťaženia vplyvom environmentálnych aspektov jej procesov a v závislosti od typu a predmetu podnikania. Táto charakteristika sa berie do úvahy pri relevantných certifikovaných štandardoch.

Podrobná tabuľka komplexnosti (Complexity Classification Standard Table) je uvedená na hlávnej stránke www.gcerti.com/Complexity, alebo ju komunikujte s regionálnym predstaviteľom G-Certi-i.